search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu

Strzegom, dnia 13.11.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”, w wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty:

 


Oferta 1.

JOKO Jolanta Kozłowska
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 26/2, 55-200 Oława
Cena oferowana: 849.930,00 zł brutto.
Okres Gwarancji: 60 miesięcy.


Oferta 2.

ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski
ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna
Cena oferowana: 668.500,00 zł brutto.
Okres Gwarancji: 60 miesięcy.


Oferta 3.

COLOR-SPORT S.C Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń
Cena oferowana: 990.642,00 zł brutto.
Okres Gwarancji: 60 miesięcy.


Oferta 4.

BILLABAU Usługi Budowlane Dariusz Łukojko
ul. Odrodzenia 9/6, 56-120 Brzeg Dolny
Cena oferowana: 549.999,99 zł brutto.
Okres Gwarancji: 60 miesięcy.


 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 701.100,00 zł brutto.