Ostatnia modyfikacja: 3 lipca, 2018 o godzinie 07:21

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu i jej komórek organizacyjnych zamieszczone są na stronach witryny OSIR Strzegom

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2