search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Jesteś tutaj: Bip -> Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Ostatnia modyfikacja: 19 sierpnia, 2021 o godzinie 01:31

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w Strzegomiu

 

OSiR sp. z o.o.  w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty spółki oraz podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. protokoły organów spółek, opinie radcy prawnego, przeglądy techniczne obiektów, umowy.
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.02.19
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02.19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Zarządu – Paweł Mosór
 • E-mail: osir@osir.strzegom.pl
 • Telefon: 74 855 15 24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Burmistrz Strzegomia

Adres: ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

E-mail: strzegom@strzegom.pl

Telefon: 74 85 60 599

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu zlokalizowany jest w dwóch budynkach:

 1. A. Mickiewicza 2 (biuro spółki, hala sportowo – widowiskowa, basen letni, budynek gospodarczy (szatnie), dwa boiska „ORLIK” z szatniami i WC, dwa boiska piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną z zadaszonymi trybunami, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna.
 2. J. Kochanowskiego 4 (mała przyszkolna kryta pływalnia „Dolnośląski Delfinek”),

oraz administruje obiektami sportowymi:

przy ul. Koszarowej (boisko wielofunkcyjne) i ul. Krótkiej (SKATE – PARK, DIRT – PARK)

Wejścia do budynku hali widowiskowo – sportowej przy ul. A. Mickiewicza 2 są cztery i znajdują się: dwa główne od strony parkingu , jedno od strony parkingu z tył hali sportowo – widowiskowej, jedno wyjście ewakuacyjne z poziomu trybun. Jedno z dwóch wejść głównych od strony parkingu umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym (pochylnia wjazdowa dla wózków inwalidzkich).  W budynku nie ma windy oraz pętli indykcyjnej. W budynku znajduje się plan sytuacyjny. Schody w tym budynku oznakowane są ostrzegawczym, kontrastowym kolorem. OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu nie zapewnia usługi tłumacza migowego. Wejścia na obiekty sportowe w kompleksie przy ul. A. Mickiewicza 2 zapewniają możliwość wstępu osób niepełnosprawnych.

W kompleksie wydzielone są toalety dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem głównym wydzielone są dwa odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wejścia do budynku przy ul. J. Kochanowskiego 4 są cztery i znajdują się: jedno od strony ul. Kochanowskiego, jedno łącznikiem z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 (przeznaczone dla uczniów), dwa wejścia od strony podwórza (jedno techniczne na potrzeby dostaw towarów, drugie dla personelu). Budynek jest jednokondygnacyjny, nie ma pętli indykcyjnej.  W budynku znajduje się plan sytuacyjny.

OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu nie zapewnia usługi tłumacza migowego.

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W kompleksie wydzielone są toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Osoby niepełnosprawne mają zapewniony wstęp na teren boiska wielofunkcyjnego przy ul. Koszarowej.