Administracja
 • Archiwum zakładowe
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja czasu pracy pracowników
 • Ewidencja udzielonych pełnomocnictw i upoważnień
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych pracowników
 • Ewidencja zarządzeń Dyrektora
 • Książka kontroli zewnętrznych
 • Książka życzeń i zażaleń
 • Rejestr delegacji pracowników
 • Rejestr pieczęci i ich kasowania
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr zatrudnionych pracowników

 

Księgowość
 • Ewidencja dochodów i kosztów
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja ilościowa sprzętu i wyposażenia
 • Ewidencja ilościowo- wartościowa sprzętu i wyposażenia
 • Ewidencja należności i zobowiązań
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna majątku
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja środków trwałych o niskiej wartości
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Ewidencja zmian budżetu
 • Rejestr umów