search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Ostatnia modyfikacja: 14 listopada, 2019 o godzinie 09:32

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
( ogłasza przetarg nieograniczony )

„Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej
oraz małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”

 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu 615298-N-2019PDF

 

SIWZ   PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ   „Wzór OFERTY”   – DOC
Załącznik nr 2 do SIWZ   „Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”  – DOC
Załącznik nr 3 do SIWZ   „Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia”  – DOC
Załącznik nr 4 do SIWZ   „Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej”  – DOC
Załącznik nr 5 do SIWZ   „Wzór wykazu dostaw”  – DOC
Załącznik nr 6 do SIWZ   „Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego”  – DOC
Załącznik nr 7 do SIWZ   „Wzór umowy” – PDF
Załącznik nr 8 do SIWZ   „Dokumentacja projektowa” – ZIP
Załącznik nr 9 do SIWZ   „Przedmiar robót” – PDF

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU:  04-11-2019 r.


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPDF