Ostatnia modyfikacja: 3 lipca, 2018 o godzinie 08:00

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami kolor czerwony.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski na czerwonym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podświetlona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana(podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona a kursor przybiera postać dłoni.
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej lub w tak zwanym oknie „pop-up”.

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią – zamknięcia okna.
Wspomniane funkcje („ZAPISZ”, „DRUKUJ”, „ZAMKNIJ”) zawsze znajdują się na początku treści okna.

Dokumenty specyficzne takie jak treść generowane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader .
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

– Przycisk „Strona www” umożliwia przejście na stronę informacyjną,
– Przycisk „Strona główna” umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,
– Zakładka Pomoc zawiera niniejszy tekst,
– Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną.
– Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku. Po przejściu na zakładkę „zaawansowane” mamy możliwość dokładniejszego sprecyzowania wyszukiwania w serwisie BIP.