search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego

Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia, 2022 o godzinie 12:30

DATA/CZAS PUBLIKACJI:  02-12-2022 r. 15:37:00

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. z siedzibą w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, działając na podstawie art. 270 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż w dniu 02 grudnia 2022 r. wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom”.

 • ID postepowania na platformie e-zamówienia: ocds-148610-2d5976c4-723e-11ed-abdb-a69c1593877c
 • ID postępowania na platformie MiniPortal: b79875ed-82ca-48e8-8285-1c0ae9c894e8
 • Nr ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00473843/01
 • Link do strony ogłoszenia na Miniportalu: [ ZOBACZ ]

Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki postępowania na miniPortalu.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU – PDF
 2. OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – DOC

Termin składania ofert upływa z dniem 12.12.2022 godz.9:00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE W DNIU:  02-12-2022 r. 15:37:00

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w dniu 10.12.2022 r. dokonano zmiany zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższą zmianą Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.12.2022 r. do godz. 9:00 o otwarcia do dnia 14.12.2022 r. godz. 10:00.

 [ OGŁOSZENIE O ZMIANIE ] – plik PDF

ZAŁĄCZNIKI:

 1. SWZ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM – DOC
 2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ (OFERTA W POSTĘPOWANIU) – DOC
 3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZMIANY W POSTĘPOWANIU) – DOC

 


Termin składania ofert upływa z dniem 14.12.2022 godz.9:00

Termin otwarcia złożonych ofert 14.12.2022 godz.10:00


 

Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego

 1. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAPYTANIA – plik PDF  ( zapytanie z dnia 12.12.2022 r. do SWZ )
 2. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAPYTANIA – plik PDF  ( zapytanie z dnia 13.12.2022 r. do SWZ )

 


 

 

Nr sprawy 1/12/2022 Strzegom, dnia 14.12.2022 r.

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

DOTYCZY: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP pn.:”„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom”.

Działając na podstawie art. 222 pkt. 4 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022 poz.1710 ze zm.), Zamawiajacy informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 138 000 PLN netto.

 

Informacja w zakresie kwoty z art.222 ust.4 PZP – plik PDF

 


 

Nr sprawy 1/12/2022 Strzegom, dnia 14.12.2022 r.

 

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.12.2022 r. do godziny 9:00 w postępowaniu na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 2; 58 -150 Strzegom”, nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje czynności obligatoryjnego unieważnienia postępowania.

 

Informacja o unieważnieniu postepowania – plik PDF