Ostatnia modyfikacja: 13 lipca, 2019 o godzinie 09:16

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
( ogłasza przetarg nieograniczony )
„Budowa toru rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej w Strzegomiu”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 06-06-2019
Treść ogłoszenia o zamówieniu 557428-N-2019 – PDF

 

SIWZ – PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ – DOC
Załącznik nr 2 do SIWZ – DOC
Załącznik nr 3 do SIWZ – DOC
Załącznik nr 4 do SIWZ – DOC
Załącznik nr 5 do SIWZ – DOC
Załącznik nr 6 do SIWZ – DOC
Załącznik nr 7 do SIWZ – PDF
Załącznik nr 8 do SIWZ – ZIP
Załącznik nr 9 do SIWZ – PDF


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPDF

 


OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 12-07-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPDF