search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą

Strzegom, dnia 09.10.2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź.zm.) Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą na terenie OSIR w Strzegomiu” w wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty. ( załącznik )

 

ZAŁĄCZNIK – PDF